SQL SERVER 2008

تجارب من در رابطه با SQL SERVER

UDT های بزرگ
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٤  کلمات کلیدی: t-sql ، sql server 2008 ، udt

در نسخه های قبلی انواع تعریف شده توسط کاربر (user defined type) دارای محدودیت از لحاظ طول بود یعنی CLR های با طول بیش از 8000 بایت نمیشد که ساخته شود ولی در نسخه جدید این محدودیت حذف شده است و این محدودیت تا 2 گیگابایت افزایش یافته است. دو نوع جدید GEOMETRY و GEOGRAPHY از این نوع هستند که در SQL Server 2008 به صورت built in افزوده شده اند. این دو برای نگهداری موقعیت جغرافیایی مناسبند. مشخصه ای برای تعیین طول موجود است که عبارت است از : SqlUserDefinedTypeAttribute.MaxByteSize اگر مقدار آن روی 1- تنظیم شده باشد یعنی تا 2 گیگا بایت میتواند افزایش حجم یابد. کلاینتهای قدیمی 2000 و 2005 این UDT های با حجم زیاد را با نوع VARBINARY(MAX) و IMAGEجایگزین میکند.