SQL SERVER 2008

تجارب من در رابطه با SQL SERVER

خروجی یک فیلد به صورت comma separated
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۳٠  کلمات کلیدی: sql server ، comma separated ، coalesce

به کمک کوئری زیر میتوانید نتایج یک فیلد در پایگاه داده را به صورت comma separated دریافت کنید. گفتم شاید این مورد به درد دوستان هم بخورد.

 

لطفا به کد زیر دقت نمایید :


DECLARE @NameList nvarchar(Max)

SELECT @NameList = COALESCE(@NameList + ', ', '') +
    ColumnName
FROM TableName
WHERE ID < 10

SELECT @NameList