نوع داده جدید HIERARCHYID (متدهای مربوط)

شما میتوانید از چندین متد دیگر برای دستکاری در نوع داده HIERARCHYID استفاده کنید. از جمله Parse، GetReparentedValue،Read و Write.
با استفاده از متد HIERARCHYID::Parse میتوانید یک رشته با فرمت درست را به یک HIERARCHYID تبدیل کنید درست مثل تابع CAST.
با استفاده از متد GetReparentedValue میتواند گره والد یک گره تغییر داد. این متد دو آرگومان ورودی دارد، یکی @old_root و دیگری @new_root. فرض کنید مقدار منطقی و مسیر گره فعلی به صورت روبرو باشد /1/1/2/3/2/ و مقدار old_root /1/1/ باشد و مقدار new_root برابر /2/1/4/ باشد، در این صورت این متد مقدار /2/1/4/2/3/2/ را باز خواهد گرداند. دقت داشته باشید که این متد نیز تضمین نکرده که مقدار برگشتی یکه باشد.
متدهای Read و Write نیز فقط در CLR قابل استفاده است. از آنها برای خواندن از  BinaryReader و  نوشتن روی BinaryWriter استفاده کرد. شما میتوانید با استفاده از CAST حتی مقادیر رشته ای معادل HIERARCHYID را به آن تبدیل میکند و بالعکس.

/ 2 نظر / 147 بازدید